PANDUAN ULTIMATE NBM, Artikel 4: Medan & Pembinaan, asasnya!

NFT Battle Miners
3 min readSep 27, 2021

Selamat datang Miners!

Kini tiba masanya untuk melihat kad Medan & pembinaan, salah satu aspek paling menarik dalam permainan NBM. (Jika anda baru, baca Artikel 1 kami)

Mari kita mulakan dengan kad Medan/Land card:

Medan adalah Medan yang boleh dilombong oleh pemain. Sama dengan kad aktif, setiap Medan menampilkan Level (LVL) dan Rarity (GRD) bersama dengan Resource Mining Boost (RESM) dan NFT Mining Boost (NFTM). Walau bagaimanapun, setiap Medan mempunyai ‘ukuran’ tersendiri serta sumber utamanya yang dapat diekstrak menggunakan kad aktif (kita akan membincangkan sumber(resources) dalam artikel seterusnya).

Luas Medan: parameter ini menunjukkan berapa banyak kad aktif atau kad pembinaan yang dapat diletakkan di Medan tertentu. Ukurannya seperti slot maya/digital di mana pemain boleh meletakkan aset NBMnya. Sebagai contoh, Floating Island ini memiliki saiz 3, artinya sehingga 3 NFT dapat ditempatkan di Medan ini untuk mengekstrak sumber yang ada di dalamnya. Seperti yang kita lihat dalam artikel sebelumnya, kad aktif yang kuat akan mengeluarkan lebih banyak sumber daripada yang lebih lemah.

Selain itu, tahap(level) dan keunikan(rarity) setiap Medan mempengaruhi kepelbagaian RESM, NFTM, saiz dan sumbernya. Contohnya:

Medan Ultima umumnya mempunyai ukuran 4 dengan kedua dorongan mendekati 10

Medan Biasa hanya memiliki ukuran 3 dengan dorongannya lebih rendah dari 3

Dan, di Medan yang lebih unik, pelbagai jenis sumber dapat dilombong sementara di Medan biasa, hanya ada 1 sumber yang tersedia.

Akhirnya, kerana sifat saiz Medan yang terhad, pemain hanya boleh melombong di Medannya sendiri. Walau bagaimanapun Medan awam(Public Lands) akan diperkenalkan untuk membolehkan pemain baru melombong (dan anda akan belajar di bahagian seterusnya bahawa lombong awam/Public Mine sudah tersedia!).

Kad Pembinaan/Construction Card:

Ringkasnya, kad pembinaan mempunyai atribut yang sama (tahap keunikan, ukuran dll) dengan kad Medan. Tetapi, mereka dimainkan di atas Medan untuk meningkatkan statistik mereka.

Pada contoh berikut, kita dapat melihat bahawa Medan ‘Ultimate deep mining’ bersaiz 4, dan menawarkan kebarangkalian untuk melombong 3 sumber yang berbeza. Dengan memainkan kad pembinaan ‘Kemudahan perlombongan epik/Epic mining facility’ di Medan ini, slot pertama Medan dipenuhi. Kini kesan daripada kedua-dua aspek peningkatan perlombongan (RESM 4 dan NFTM 5) telah ditambahkan ke statistik Medan, sementara pengeluaran sumber ‘Fusium’ juga mendapat bonus tambahan sebanyak 13%. Selain itu, kerana kad pembinaan mempunyai saiz tersendiri (2), dua slot tambahan juga ditambahkan ke Medan. Oleh itu, kad pembinaan adalah alat yang hebat yang dapat mempengaruhi statistik Medan secara positif.

Terakhir, ingat bahawa untuk meningkatkan aspek strategik permainan, hanya 1 kad pembinaan yang akan tersedia untuk ≈ 4 Medan yang dicetak (dengan 4000/15000 pembinaan / Medan awalnya dicetak/Minted). Juga tidak semua kad ‘Land — Active — Construction’ akan serasi. Setiap pemain akan menentukan kombinasi kerja yang unik dan cara terbaik untuk mengoptimumkannya.

Oleh itu, kini tiba masanya untuk melihat sumber NBM yang berbeza dan cara terbaik untuk mengumpulkannya.

Pasukan NBM anda

<ARTIKEL SEBELUMNYA ; KEMBALI KE JADUAL ; ARTIKEL SETERUSNYA>

--

--

NFT Battle Miners

NFT Battle Miners is the best 3D metaverse and PVP game in the WAX blockchain!